Programlar

Anasayfa » Programlar

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü YÖK Yürütme Kurulunun 09.09.1995 tarihli yazısı ve 02.10.1995 tarih ve 2080-19658 sayılı YÖK Onay yazısı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Elektrik ve Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programları başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında alanında ön lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YKS-Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Adaylar TYT puanları ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Elektrik ve Enerji Bölümü – Elektrik ve Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programlarında ön lisans derecesi elde edebilmek için; programda alınması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, 30 iş günü staj çalışmasının tamamlanması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program Profili

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümünün amacı elektrik ve enerji sektöründe oluşan ara eleman ihtiyacını karşılamak, elektrik ve enerji sistemlerindeki problemleri tanımlama, analiz ve çözme kabiliyetine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma ve doğaya saygılı, takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı teknikerler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Elektrik Programı mezunları kazandıkları yeterlilik doğrultusunda;

 • Kamu kurumları ve özel kuruluşlar,
 • Enerji iletim ve dağıtım şirketleri (TEDAŞ, TEİAŞ),
 • Haberleşme altyapısı ve hizmeti sunan şirketler (Türk Telekom, GSM şirketleri),
 • Endüstriyel otomasyon hizmeti veren kurumlar

gibi kurum ve kuruluşlarda,

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı mezunları kazandıkları yeterlilik doğrultusunda;

 • Ortaöğretim Kurumları
 • Meteoroloji Müdürlükleri
 • Belediyeler
 • Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri
 • Turizm Sektörü
 • DSİ, MTA, AFAD
 • Karayolları Bölge Müdürlükleri
 • Akademisyenlik
 • Tarımsal Araştırma Merkezleri

gibi kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanlarına sahip olabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Dikey Geçiş Sınavından (DGS) geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin dönem başında derslere kayıt yaptırması gereklidir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına (final) girilebilmesi için o derse ait devam şartlarının yerine getirilmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav notu hesaplamasında; ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye katılabilir. Başarı notuna, ara sınav notunun katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu derslerin tümünü (96 AKTS karşılığı) ve seçmeli dersleri (24 AKTS karşılığı) geçmek (toplam 120 AKTS karşılığı), 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve staj çalışmasını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Samsun Üniversitesi, Kavak Meslek Yüksekokulu / Mehmet Paşa Mah. 16. Sok. No:10 55850 Kavak / SAMSUN

Bölüm Olanakları

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda Elektrik ve Enerji Bölümü / Elektrik ve Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programları bulunmakta, Elektrik Programında örgün eğitim verilmektedir. Elektrik Programında kadrolu 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.