Elektrik Programı

Anasayfa » Elektrik Programı

Elektrik Programı-Program Bilgileri

Dili:  Türkçe

Süresi (Yıl): 2

Azami Süresi (Yıl): 4

Staj Durumu: Var (30 iş günü)

Mezuniyet Unvanı: Elektrik Teknikeri

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Serkan GÜLMEZ

Program Başkanı: Öğr. Gör. Serkan GÜLMEZ

Elektrik, modern çağda günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Başta aydınlatma olmak üzere gerek ev ve iş yerlerimizde gerek dışarıda çok çeşitli alanlarda elektrikten ve elektrikli aletlerden faydalanılmaktadır. Dünyamız için hayati öneme sahip hale gelmiş olan elektrik, çok geniş bir çalışma alanına da hitap etmektedir. Bu özelliği nedeniyle iş sektöründe daima donanımlı personel ihtiyacı olacağı öngörülebilir. Üniversitemiz Elektrik Programı, bu ihtiyaca yönelik ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Elektrik Programı ders müfredatı iş alanındaki ihtiyaca cevap verebilecek personel eğitimine yönelik olarak oluşturulmuş ve programdan mezun olan öğrencilerin teorik ve uygulama açısından yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmaları hedeflenmiştir. Böylece, programdan mezun olanlar özel sektörde ve kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaçları karşılayacak şekilde eğitimlerini almış olacaklardır.

Hedefler ve Amaçlar

Programın hedefi öğrencilerini çağın gerektirdiği bilgi teknolojileri ile donatmaktır.

Programın amacı elektrik sektöründe oluşan ara eleman ihtiyacını karşılamak, elektrik sistemlerindeki problemleri tanımlama, analiz ve çözme kabiliyetine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma ve doğaya saygılı, takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı teknikerler yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları

Elektrik Programı mezunları;

 • Kamu kurumları ve özel kuruluşlar,
 • Enerji iletim ve dağıtım şirketleri (TEDAŞ, TEİAŞ),
 • Haberleşme altyapısı ve hizmeti sunan şirketler (Türk Telekom, GSM şirketleri),
 • Endüstriyel otomasyon hizmeti veren kurumlar

gibi kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanlarına sahip olabileceklerdir.

Lisans Programlarına Geçiş Durumu

Bu programı tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda belirtilen lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler:

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
 • Biyomedikal Mühendisliği,
 • Elektrik Mühendisliği,
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
 • Elektronik Mühendisliği,
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
 • Endüstri Mühendisliği,
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği,
 • Enerji Yönetimi,
 • Fizik,
 • Fizik Mühendisliği,
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği,
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,
 • Mekatronik Mühendisliği,
 • Meteoroloji Mühendisliği,
 • Uçak Elektrik ve Elektroniği,
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri,
 • Uzay Mühendisliği.