Programlar

Anasayfa » Programlar

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü YÖK Yürütme Kurulunun 09.09.1995 tarihli yazısı ve 02.10.1995 tarih ve 2080-19658 sayılı YÖK Onay yazısı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu bölümüm yükseköğretimde Elektrik ve Enerji programlarının alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. İnşaat Teknolojisi ve Yapı Denetimi Programlarında başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında alanında Ön lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

 

Elektrik ve Enerji Bölümü’nün amacı; sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini artıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmek, sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları yetiştirmek, yeniliklere açık, topluma duyarlı, uzlaşmacı ve paylaşımcı teknikerler yetiştirmek, emek ve liyakata saygı göstermektir.

Elektrik ve Enerji Bölümü iki farklı programda eğitim vermektedir. Bunlar “Elektrik” ile “Gaz ve Tesisatı Teknolojisi” ön lisans programlarıdır.

Bölümün genç ve alanında uzman eğitmenleri, mezunların bölümün gerektirdiği tüm akademik ve sektörel bilgi birikimini alarak mezun olabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Elektrik Programı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa öğrenci alınacak olan Elektrik Programı’nda alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri bilen, uygulayan, iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, üretilen ürün veya hizmetin kalitesiyle ilgili sorumluluk alabilen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan ve teknik becerilere sahip teknikerler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Elektrik Programı mezunları;

 • Kamu ve özel kuruluşlarda Elektrik Teknikerliği
 • Enerji iletim ve dağıtım şirketleri (TEDAŞ, TEİAŞ)
 • Haberleşme altyapısı ve hizmeti sunan şirketler (Türk Telekom, GSM şirketleri)
 • Endüstriyel otomasyon hizmeti veren kurumlar
 • DGS ile lisans eğitimi

gibi çalışma imkanlarına sahip olabileceklerdir.

 

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa öğrenci alınacak olan Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programının amacı doğalgaz sektörünün ihtiyacı olan, mekanik tesisatın bakım onarımını yapan, yeni sistemin kurulmasını sağlamakta rol oynayan, sektörde gerekli olan yazılım ve donanımları kullanan, çevreye duyarlı, etik kurallar çerçevesinde çalışan, bireysel çalışmanın yanında grup çalışmasına yatkın nitelikli tekniker ihtiyacını karşılamaya yönelik elemanlar yetiştirmektir. Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı mezunları;

 • Ortaöğretim Kurumları
 • Meteoroloji Müdürlükleri
 • Belediyeler
 • Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri
 • Turizm Sektörü
 • DSİ, MTA, AFAD
 • Karayolları Bölge Müdürlükleri
 • Akademisyenlik
 • Tarımsal Araştırma Merkezleri

gibi çalışma imkanlarına sahip olabileceklerdir.